služby

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Geometrické plány

pro

  • vyznačení nové nebo změnu obvodu stávající budovy
  • rozdělení pozemku
  • vyznačení věcného břemene k části pozemku
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • a další geometrické plány

Vytyčení hranic pozemků

pro

  • určení průběhu vlastnických hranic
  • ověření stávajících hranic před prodejem/nákupem nemovitostí
  • stavbu nového oplocení pozemku
  • osazení staveb do hranice pozemku
  • dodržení předepsaných odstupů staveb od vlastnických hranic